• banner
Вкрстено поврзана полиетиленска пена (хемиски вкрстено поврзан полиетиленски пена материјал, електронско зрачење со вкрстено поврзан полиетиленски пена материјал) како еден од подлогите за пена лента, со своите разновидни функции, е широко користен во различни области, особено во стоки за домаќинство, електронски додатоци , автомобилска галантерија, рекламни материјали итн.